El Soguer BQO

Consultoria Passivhaus i enginyeria d’instal·lacions d’un habitatge unifamiliar aïllat certificat Passivhaus Clàssic.

nZEB, Passivhaus, enginyeria instal·lacions i Eficiència energètica

El Soguer BQO

Descripció

Consultoria Passivhaus i enginyeria d’instal·lacions d’un habitatge unifamiliar aïllat certificat Passivhaus Clàssic. L’habitatge està construït amb materials naturals i renovables, amb una estructura de entramat lleuger de fusta prefabricada a taller, coberta verda i aïllaments de fibra de fusta i cel·lulosa insuflada.

La consultoria Passivhaus inclou la simulació en PHPP, disseny i assessoria en materials, envolupant tèrmica, estratègies de protecció vers el sobreescalfament a l’estiu i optimització i càlcul de detalls constructius.

El projecte d’instal·lacions es dissenya amb aerotèrmia per a la producció d’ACS i la climatització (bateria de post tractament de l’aire al sistema de ventilació), ventilació mecànica de doble flux amb recuperació de calor, producció solar tèrmica per l’ACS i control integral d’aquestes instal·lacions amb sistema de domòtica Loxone. S’ha realitzat la certificació energètica de l’edifici i comprovació de compliment amb el CTE HE0 i HE1, assolint una qualificació energètica “A”.

Any: 2020

Emplaçament: Tona, Osona

Serveis / instal·lacions realitzades:
Consultoria Passivhaus, enginyeria d’instal·lacions, certificació energética