Poliesportiu Turó de la Peira

Simulació termo-dinàmica i lumínica per a l’equipament públic Poliesportiu Turó de la Peira, de 3.900 m2 útils, amb piscina interior climatitzada i una planta diàfana de pistes poliesportives.

Projecte nZEB

Poliesportiu Turó de la Peira

Descripció

Simulació termo-dinàmica i lumínica per a l’equipament públic Poliesportiu Turó de la Peira, de 3.900 m2 útils, amb piscina interior climatitzada i una planta diàfana de pistes poliesportives. El projecte va guanyar la categoria WAF (World Architecture Festival) 2019 per la categoria esports i va ser destacat a la categoria “Ús de la fusta certificada”. Les simulacions termodinàmiques es van centrar en reduir les demandes de calefacció i refrigeració de l’edifici, optimitzar la llum natural i el confort tèrmic i reduir l’impacte ambiental de l’edifici. L’optimització de l’envolupant tèrmica va generar un estalvi de 182.011 kWh/a, aproximadament € 27.302/a. Es va desenvolupar una solució de calefacció, refrigeració i ventilació per a la poliesportiu 100% passiva.

Any: 2015

Emplaçament: Barcelona

Serveis / instal·lacions realitzades:
Simulació termodinàmica i lumínica

Anella Olímpica

Auditoria energètica del complex de l’Anella Olímpica, que inclou el Palau Sant Jordi, l’Estadi Olímpic Lluís Companys i l’Esplanada Olímpica.

Projecte Eficiència energètica

Anella Olímpica

Descripció

Auditoria energètica del complex de l’Anella Olímpica, que inclou el Palau Sant Jordi, l’Estadi Olímpic Lluís Companys i l’Esplanada Olímpica.

S’han analitzat les instal·lacions, fent propostes de millora de l’eficiència dels equips de producció tèrmica, dels sistemes terminals de climatització, dels sistemes de renovació d’aire, del sistema de control i gestió dels edificis i de l’enllumenat. El projecte s’ha realitzat a través de l’empresa de serveis d’eficiència energètica Enertika.

Any: 2016

Emplaçament: Barcelona

Serveis / instal·lacions realitzades:
Auditoria energètica

Hotels N&N

Auditories energètiques dels hotels N&N de la ciutat de Barcelona.

Projecte Eficiència energètica

Hotels N&N

Descripció

Auditories energètiques dels hotels N&N de la ciutat de Barcelona.

S’han analitzat les instal·lacions, fent propostes de millora en la il·luminació dels aparcaments, el control de la climatització i la monitorització dels consums. El projecte s’ha realitzat a través de l’empresa de serveis d’eficiència energètica Enertika i del Grup TBA.

Any: 2016

Emplaçament: Barcelona

Serveis / instal·lacions realitzades:
Auditoria energètica