Hotels N&N

Auditories energètiques dels hotels N&N de la ciutat de Barcelona.

Projecte Eficiència energètica

Hotels N&N

Descripció

Auditories energètiques dels hotels N&N de la ciutat de Barcelona.

S’han analitzat les instal·lacions, fent propostes de millora en la il·luminació dels aparcaments, el control de la climatització i la monitorització dels consums. El projecte s’ha realitzat a través de l’empresa de serveis d’eficiència energètica Enertika i del Grup TBA.

Any: 2016

Emplaçament: Barcelona

Serveis / instal·lacions realitzades:
Auditoria energètica