Enginyeria Instal·lacions

Progetic empresa d’enginyeria d’instal·lacions A Progetic som una enginyeria d’instal·lacions on dissenyem instal·lacions per tal d’aconseguir el màxim rendiment amb el mínim consum energètic i emissions. Som especialistes en instal·lacions d’alta eficiència energètica i energies renovables integrades amb la domòtica, per gestionar, monitoritzar i optimitzar energèticament l’edifici. Com treballem en un projecte d’enginyeria instal·lacions? L’entrega …

Enginyeria d'instal·lacions progetic

Enginyeria d’instal·lacions elèctriques, industrials,etc d’alta eficiència energètica, energies renovables i domòtica

El coneixement adquirit en l’execució de les instal·lacions amb la nostra empresa instal·ladora Solgetic, fa que els nostres projectes aportin un valor afegit real, estant presents des de la concepció del projecte fins a la seva execució.

Progetic empresa d’enginyeria d’instal·lacions

A Progetic som una enginyeria d’instal·lacions on dissenyem instal·lacions per tal d’aconseguir el màxim rendiment amb el mínim consum energètic i emissions. Som especialistes en instal·lacions d’alta eficiència energètica i energies renovables integrades amb la domòtica, per gestionar, monitoritzar i optimitzar energèticament l’edifici.

 • Projectes d’enginyeria
 • Auditories energètiques
 • Consultoria energètica
 • Certificats energètics / Legalització instal·lacions

Com treballem en un projecte d’enginyeria instal·lacions?

Reunió inicial

Pressupost inicial

Projecte Bàsic

Projecte executiu

Projecte Final

L’entrega final consta de les següents parts. Ens adaptem a les necessitats específiques de cada client.

Memòria

 • Justificació segons normativa
 • Dimensions i càlculs
 • Plec de condicions

Plànols

 • Plànols de cada instal·lació
 • Plànols detallats per executar

Pressupost

 • Amidaments i Pressupost
 • Partides detellades
 • Formats BC3/ Excel / PZH

Tipus de projectes d’enginyeria d’instal·lacions que realitzem

Climatització

Energies renovables

Projectes elèctrics

Fontaneria

Ventilació alta eficiència

Sectors per als que treballem

Tenim una gran experiència i recorregut treballant realitzant enginyeria d’instal·lacions en aquests sectors. Si fas click a les imatges podràs veure els projectes d’enginyeria d’instal·lacions que hem realitzat de cada sector.

Habitatges Alt standing

Habitatges plurifamiliars

Habitatges unifamiliars

Hotels

Mirador de Gràcia

Edificis terciaris

Tipus de projectes d’enginyeria que hem realitzat a Progetic

Com a empresa d’enginyeria d’instal·lacions, som especialistes en projectes d’instal·lacions d’alta eficiència energètica i energies renovables integrades amb la domòtica, per gestionar, monitoritzar i optimitzar energèticament l’edifici.

Sistemes de climatització d’alta eficiència amb bombes de calor, projectes d’enginyeria industrials, ventilació controlada amb recuperació de calor, instal·lacions fotovoltaiques, sistemes de control i domòtica, instal·lacions elèctriques bio-compatibles, estalvi d’aigua, projectes elèctrics… són exemples de les instal·lacions que projectem amb una solvència tècnica contrastada. 

Projectes d’enginyeria d’instal·lacions

HQ1

Consultoria Passivhaus i enginyeria d’instal·lacions per la rehabilitació d’un habitatge unifamiliar aïllat certificat Passivhaus EnerPHit per Components. La rehabilitació de l’habitatge existent, d’obra ceràmica, s’ha realitzat amb materials naturals, saludables i renovables, com el projectat de cel·lulosa i els panells d’argila i pintures naturals com acabats. La remunta de l’ultima planta és d’estructura d’entramat lleuger de fusta i aïllaments de fibra de fusta. L’assaig “Blower Door” final, que comprova el nivell d’infiltracions d’aire, va donar un resultat de N50 = 0,99/h, aproximadament 143% …

Projectes d’energies renovables

A part de realitzar els projectes d’enginyeria, la nostra empresa instal·ladora Solgetic ens permet realitzar les instal·lacions.

Instal·lacions plaques solars

Habitatge unifamiliar de 3 plantes situat entre mitgeres, dissenyat sota criteris nZEB.

La instal·lació inclou un sistema solar fotovoltaic de 14 mòduls amb un inversor de 3,6 kW per a l’autoconsum i bateria BYD de liti de 5 kWh. Una bomba de calor aerotèrmica s’encarrega de la producció d’ACS i la climatització, amb fancoils com a element terminal…

Instal·lacions d’aerotèrmia

Habitatge unifamiliar de dues plantes amb soterrani enterrat d’estructura mixta, murs de formigó i entramat lleuger de fusta.

Simulació dinàmica per anàlisi i optimització del comportament tèrmic de l’edifici i reducció del risc de sobreescalfament de l’habitatge durant l’estiu.

El projecte d’instal·lacions es dissenya amb aerotèrmia per a la producció d’ACS i la climatització (bateria d’aigua al sistema de ventilació), ventilació mecànica de…

Projectes d’eficiència energètica

Instal·lacions Nzeb

Habitatge unifamiliar d’alta eficiència energètica o nZEB.

Hem realitzat els projectes de instal.lacions així com la consultoria energètica de l’envolupant.

També hem executat la totalitat de les instal.lacions. Sistema de climatització format per dues bombes de calor monobloc, fancoils per a la refrigeració i terra radiant per a la calefacció…

Instal·lacions Passivhaus

El projecte d’instal·lacions es dissenya amb aerotèrmia per a la producció d’ACS i la climatització (bateria de post tractament de l’aire al sistema de ventilació), ventilació mecànica de doble flux amb recuperació de calor, producció solar tèrmica per l’ACS i control integral d’aquestes instal·lacions amb sistema de domòtica Loxone. S’ha realitzat la certificació energètica de l’edifici…

Projectes Enginyeria instal·lacions

Estàs interessat en aquesta solució?

Omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu.