Oficines Oxford

Simulació termodinàmica, anàlisi de llum natural i estudi de rehabilitació per a un edifici d’oficines de 2000 m2 a Oxford, Regne Unit.

nZEB

Oficines Oxford

Descripció

Simulació termodinàmica, anàlisi de llum natural i estudi de rehabilitació per a un edifici d’oficines de 2000 m2 a Oxford, Regne Unit. Les simulacions termodinàmiques, realitzats amb DesignBuilder (EnergyPlus), es van centrar en reduir les demandes de calefacció i refrigeració, millorar el confort tèrmic i la qualitat de l’aire interior, i reduir l’impacte ambiental de l’edifici. Es van analitzar les factures energètiques de l’edifici existent i es va calibrar el model dinàmic. Posteriorment, es va modelitzar i comparar una sèrie de sistemes passius i actius mitjançant un anàlisi de cost de cicle de vida.

Any: 2016

Emplaçament: Oxford, Regne Unit

Serveis / instal·lacions realitzades:
Simulació termodinàmica i lumínica, estudi de rehabilitació