Vilallobent

Consultoria Passivhaus i enginyeria d’instal·lacions d’un habitatge unifamiliar aïllat certificat Passivhaus Clàssic.

Passivhaus i enginyeria instal·lacions

Vilallobent

Descripció

Consultoria Passivhaus i enginyeria d’instal·lacions d’un habitatge unifamiliar aïllat certificat Passivhaus Clàssic. L’habitatge està construït amb materials naturals i renovables, amb una estructura de panells CLT de 5 capes, que actua de capa hermètica a l’aire, i aïllaments de fibra de fusta.

La consultoria Passivhaus inclou la simulació en PHPP, disseny i assessoria en materials, envolupant tèrmica, estratègies passives de protecció vers el sobreescalfament a l’estiu i optimització i càlcul de detalls constructius.

El projecte d’instal·lacions es dissenya amb aerotèrmia per a la producció d’ACS i la calefacció mitjançant terra radiant de baixa inèrcia, ventilació mecànica de doble flux amb recuperació de calor i control integral d’aquestes instal·lacions amb sistema de domòtica Loxone. S’ha realitzat la certificació energètica de l’edifici i comprovació de compliment amb el CTE HE0 i HE1, assolint una qualificació energètica “A”.

Any: 2020

Emplaçament: Puigcerdà, Cerdanya

Serveis / instal·lacions realitzades:
Consultoria Passivhaus, enginyeria d’instal·lacions, certificació energética