Passivhaus Matadepera

Projectes de instal.lacions i Consultoria Passivhaus

Matadepera

Descripció

Habitatge unifamiliar certificat Passivhaus.

Consultoria per a la certificació Passivhaus de l’habitatge i enginyeria de les instal.lacions.

En aquest cas també hem executat la totalitat de les instal.lacions:

Sistema de climatització format per una bomba de calor i fancoils per a la distribució, tant per a calefacció com per a refrescament.

Sistema de ventilació mecànica de doble flux amb recuperador de calor.

Sistema de control domòtic Loxone per a la integració de la climatització, il·luminació, ventilació, persianes i monitorització de consums.

Any: 2020

Emplaçament: Matadepera, Vallès Occidental

Serveis / instal·lacions realitzades:
Projectes de instal.lacions i consultoria Passivhaus / Instal·lació de climatització, sistema de ventilació, sistema de control domòtic.

Habitatge unifamiliar nZEB a Alella

nZEB, Energies renovables, Enginyeria instal.lacions

Alella

Descripció

Habitatge unifamiliar d’alta eficiència energètica o nZEB.

Hem realitzat els projectes de instal.lacions així com la consultoria energètica de l’envolupant.

També hem executat la totalitat de les instal.lacions. Sistema de climatització format per dues bombes de calor monobloc, fancoils per a la refrigeració i terra radiant per a la calefacció.

Instal.lació fotovoltaica per autoconsum amb un generador de 4,5 kWp i una bateria de 10,5 kWh.

Sistema de control domòtic Loxone per a la integració de la climatització, il·luminació, fotovoltaica, persianes i monitorització de consums.

Any: 2020

Emplaçament: Alella, Maresme

Serveis / instal·lacions realitzades:
Enginyeria de instal.lacions i Consultoria energètica / Sistema de climatització, instal·lació fotovoltaica amb bateries, sistema de control i domòtica.

World Trade Center Barcelona

Auditoria energètica del World Trade Center de Barcelona, com a part de la certificació ambiental LEED

Eficiència energètica

World Trade Center Barcelona

Descripció

Es realitza l’auditoria energètica del World Trade Center de Barcelona, com a part de la certificació ambiental LEED, realitzada conjuntament amb Green Building Projects. L’edifici ha obtingut la categoria LEED Gold.

Any: 2016

Emplaçament: Barcelona

Serveis / instal·lacions realitzades:
Auditoria energètica

Monitorització d’un plurifamiliar

Disseny del sistema de monitorització en un edifici plurifamiliar de tres habitatges de baix consum a Barcelona, sota l’encàrrec del Centre Tecnològic de Catalunya Eurecat.

Eficiència energètica

Monitorització d’un plurifamiliar

Descripció

Disseny del sistema de monitorització en un edifici plurifamiliar de tres habitatges de baix consum a Barcelona, sota l’encàrrec del Centre Tecnològic de Catalunya Eurecat.

S’han instal·lat sensors de temperatura-humitat-Co2, comptadors de consum elèctrics i comptadors de consum tèrmic, per a cadascun dels tres habitatges. S’ha instal·lat un sensor de temperatura-humitat exterior, un sensor de radiació solar i un comptador tèrmic per producció d’energia solar tèrmica. Tots els elements de camp es comuniquen amb la passarel·la de transmissió de dades a través d’un bus Modbus. La monitorització en temps real es realitza mitjançant la plataforma en línia dexCell Energy Manager de Dexma.

Any: 2015

Emplaçament: Barcelona

Serveis / instal·lacions realitzades:
Monitorització

Anella Olímpica

Auditoria energètica del complex de l’Anella Olímpica, que inclou el Palau Sant Jordi, l’Estadi Olímpic Lluís Companys i l’Esplanada Olímpica.

Projecte Eficiència energètica

Anella Olímpica

Descripció

Auditoria energètica del complex de l’Anella Olímpica, que inclou el Palau Sant Jordi, l’Estadi Olímpic Lluís Companys i l’Esplanada Olímpica.

S’han analitzat les instal·lacions, fent propostes de millora de l’eficiència dels equips de producció tèrmica, dels sistemes terminals de climatització, dels sistemes de renovació d’aire, del sistema de control i gestió dels edificis i de l’enllumenat. El projecte s’ha realitzat a través de l’empresa de serveis d’eficiència energètica Enertika.

Any: 2016

Emplaçament: Barcelona

Serveis / instal·lacions realitzades:
Auditoria energètica

Hotels N&N

Auditories energètiques dels hotels N&N de la ciutat de Barcelona.

Projecte Eficiència energètica

Hotels N&N

Descripció

Auditories energètiques dels hotels N&N de la ciutat de Barcelona.

S’han analitzat les instal·lacions, fent propostes de millora en la il·luminació dels aparcaments, el control de la climatització i la monitorització dels consums. El projecte s’ha realitzat a través de l’empresa de serveis d’eficiència energètica Enertika i del Grup TBA.

Any: 2016

Emplaçament: Barcelona

Serveis / instal·lacions realitzades:
Auditoria energètica