Habitatge unifamiliar nZEB a Alella

nZEB, Energies renovables, Enginyeria instal.lacions

Alella

Descripció

Habitatge unifamiliar d’alta eficiència energètica o nZEB.

Hem realitzat els projectes de instal.lacions així com la consultoria energètica de l’envolupant.

També hem executat la totalitat de les instal.lacions. Sistema de climatització format per dues bombes de calor monobloc, fancoils per a la refrigeració i terra radiant per a la calefacció.

Instal.lació fotovoltaica per autoconsum amb un generador de 4,5 kWp i una bateria de 10,5 kWh.

Sistema de control domòtic Loxone per a la integració de la climatització, il·luminació, fotovoltaica, persianes i monitorització de consums.

Any: 2020

Emplaçament: Alella, Maresme

Serveis / instal·lacions realitzades:
Enginyeria de instal.lacions i Consultoria energètica / Sistema de climatització, instal·lació fotovoltaica amb bateries, sistema de control i domòtica.

Els Pallaresos

Disseny e instal·lació d’un sistema solar fotovoltaic de 12 mòduls amb un inversor de 3 kW per autoconsum, amb bomba de calor aerotèrmica per climatització i ACS.

Projecte Energies renovables i Enginyeria instal·lacions

Els Pallaresos

Descripció

Disseny e instal·lació d’un sistema solar fotovoltaic de 12 mòduls amb un inversor de 3 kW per autoconsum, amb bomba de calor aerotèrmica per climatització i ACS. El control integral d’aquestes instal·lacions es realitzen amb sistema de domòtica Loxone, que incorpora el control d’accés mitjançant empremta dactilar i la desviació dels excedents de la fotovoltaica a una resistència elèctrica en el dipòsit d’ACS.

Any: 2018

Emplaçament: Tarragona

Serveis / instal·lacions realitzades:
Disseny & instal·lació de sistema de fotovoltaica, climatització, o domòtica

Cornellà de Llobregat

Habitatge unifamiliar de 3 plantes situat entre mitgeres, dissenyat sota criteris nZEB.

Projecte Energies renovables i Enginyeria instal·lacions

Cornellà de Llobregat

Descripció

Habitatge unifamiliar de 3 plantes situat entre mitgeres, dissenyat sota criteris nZEB.

La instal·lació inclou un sistema solar fotovoltaic de 14 mòduls amb un inversor de 3,6 kW per a l’autoconsum i bateria BYD de liti de 5 kWh. Una bomba de calor aerotèrmica s’encarrega de la producció d’ACS i la climatització, amb fancoils com a element terminal. S’instal·la un sistema de ventilació mecànica de doble flux amb recuperació de calor. S’ha previst el control integral d’aquestes instal·lacions amb sistema de domòtica Loxone. També s’han realitzat les instal·lacions de fontaneria, sanejament i elèctrica.

Any: 2018

Emplaçament: Cornellà de Llobregat, Baix Llobregat

Serveis / instal·lacions realitzades:
Disseny & instal·lació de sistema de fotovoltaica, climatització, ventilació de doble flux amb recuperació de calor, i domòtica 

Can Tanca

Consultoria Passivhaus i enginyeria d’instal·lacions d’un habitatge unifamiliar aïllat certificat Passivhaus Premium i BREEAM. L’habitatge està construït amb materials naturals i renovables, amb una estructura de entramat lleuger de fusta i aïllaments de fibra de fusta.

Projecte nZEB

Can Tanca

Descripció

Consultoria Passivhaus i enginyeria d’instal·lacions d’un habitatge unifamiliar aïllat certificat Passivhaus Premium i BREEAM. L’habitatge està construït amb materials naturals i renovables, amb una estructura de entramat lleuger de fusta i aïllaments de fibra de fusta.

La consultoria Passivhaus inclou la simulació en PHPP, disseny i assessoria en materials, envolupant tèrmica, estratègies de protecció vers el sobreescalfament a l’estiu i càlcul de detalls constructius.

El projecte d’instal·lacions es dissenya amb aerotèrmia per a la producció d’ACS i la climatització (refrigeració amb panells de sostre radiant), ventilació mecànica de doble flux amb recuperació de calor al qual se li ha afegit un deshumidificador pel post tractament de l’aire, i control integral d’aquestes instal·lacions amb sistema de domòtica Loxone. Mitjançant una instal·lació fotovoltaica i un sistema d’acumulació amb bateries, l’habitatge és autosuficient energèticament (està totalment desconnectat de la xarxa elèctrica). També s’ha dissenyat un sistema de recollida d’aigües pluvials i tractament d’aigües grises.

Any: 2016

Emplaçament: St. Llorenç de Balàfia, Eivissa.

Serveis / instal·lacions realitzades:
Consultoria Passivhaus, enginyeria d’instal·lacions

Can Xeu

Habitatge unifamiliar de dues plantes amb soterrani enterrat d’estructura mixta, murs de formigó i entramat lleuger de fusta.

Projecte nZEB, energies renovables, Passivhaus i enginyeria instal·lacions

Can Xeu

Descripció

Habitatge unifamiliar de dues plantes amb soterrani enterrat d’estructura mixta, murs de formigó i entramat lleuger de fusta.

Simulació dinàmica per anàlisi i optimització del comportament tèrmic de l’edifici i reducció del risc de sobreescalfament de l’habitatge durant l’estiu.

El projecte d’instal·lacions es dissenya amb aerotèrmia per a la producció d’ACS i la climatització (bateria d’aigua al sistema de ventilació), ventilació mecànica de doble flux amb recuperació de calor i control integral d’aquestes instal·lacions amb sistema de domòtica Loxone, que incorpora el control d’accés mitjançant empremta dactilar i la desviació d’excedents de la fotovoltaica a una resistència elèctrica en el dipòsit d’ACS.

Any: 2016

Emplaçament: Girona

Serveis / instal·lacions realitzades:
Consultoria energètica Passivhaus, enginyeria d’instal·lacions