Cornellà de Llobregat

Habitatge unifamiliar de 3 plantes situat entre mitgeres, dissenyat sota criteris nZEB.

Projecte Energies renovables i Enginyeria instal·lacions

Cornellà de Llobregat

Descripció

Habitatge unifamiliar de 3 plantes situat entre mitgeres, dissenyat sota criteris nZEB.

La instal·lació inclou un sistema solar fotovoltaic de 14 mòduls amb un inversor de 3,6 kW per a l’autoconsum i bateria BYD de liti de 5 kWh. Una bomba de calor aerotèrmica s’encarrega de la producció d’ACS i la climatització, amb fancoils com a element terminal. S’instal·la un sistema de ventilació mecànica de doble flux amb recuperació de calor. S’ha previst el control integral d’aquestes instal·lacions amb sistema de domòtica Loxone. També s’han realitzat les instal·lacions de fontaneria, sanejament i elèctrica.

Any: 2018

Emplaçament: Cornellà de Llobregat, Baix Llobregat

Serveis / instal·lacions realitzades:
Disseny & instal·lació de sistema de fotovoltaica, climatització, ventilació de doble flux amb recuperació de calor, i domòtica