Passivhaus Matadepera

Projectes de instal.lacions i Consultoria Passivhaus

Matadepera

Descripció

Habitatge unifamiliar certificat Passivhaus.

Consultoria per a la certificació Passivhaus de l’habitatge i enginyeria de les instal.lacions.

En aquest cas també hem executat la totalitat de les instal.lacions:

Sistema de climatització format per una bomba de calor i fancoils per a la distribució, tant per a calefacció com per a refrescament.

Sistema de ventilació mecànica de doble flux amb recuperador de calor.

Sistema de control domòtic Loxone per a la integració de la climatització, il·luminació, ventilació, persianes i monitorització de consums.

Any: 2020

Emplaçament: Matadepera, Vallès Occidental

Serveis / instal·lacions realitzades:
Projectes de instal.lacions i consultoria Passivhaus / Instal·lació de climatització, sistema de ventilació, sistema de control domòtic.

Vilallobent

Consultoria Passivhaus i enginyeria d’instal·lacions d’un habitatge unifamiliar aïllat certificat Passivhaus Clàssic.

Passivhaus i enginyeria instal·lacions

Vilallobent

Descripció

Consultoria Passivhaus i enginyeria d’instal·lacions d’un habitatge unifamiliar aïllat certificat Passivhaus Clàssic. L’habitatge està construït amb materials naturals i renovables, amb una estructura de panells CLT de 5 capes, que actua de capa hermètica a l’aire, i aïllaments de fibra de fusta.

La consultoria Passivhaus inclou la simulació en PHPP, disseny i assessoria en materials, envolupant tèrmica, estratègies passives de protecció vers el sobreescalfament a l’estiu i optimització i càlcul de detalls constructius.

El projecte d’instal·lacions es dissenya amb aerotèrmia per a la producció d’ACS i la calefacció mitjançant terra radiant de baixa inèrcia, ventilació mecànica de doble flux amb recuperació de calor i control integral d’aquestes instal·lacions amb sistema de domòtica Loxone. S’ha realitzat la certificació energètica de l’edifici i comprovació de compliment amb el CTE HE0 i HE1, assolint una qualificació energètica “A”.

Any: 2020

Emplaçament: Puigcerdà, Cerdanya

Serveis / instal·lacions realitzades:
Consultoria Passivhaus, enginyeria d’instal·lacions, certificació energética

Shirehampton

Aquestes 7 cases adossades constitueixen les primeres cases ecològiques de palla disponibles comercialment al Món.

Passivhaus, nZEB i enginyeria instal·lacions

Shirehampton

Descripció

Aquestes 7 cases adossades constitueixen les primeres cases ecològiques de palla disponibles comercialment al Món. Darrere de la façana tradicional de maó, aquesta promoció amaga un sistema de construcció de panells de palla prefabricats, molt ben aïllats i amb un impacte ambiental mínim: el sistema ModCell Core, certificat amb el segell Q Mark de BM Trada.

Els habitatges incorporen unitats de ventilació mecànica amb recuperació de calor certificades Passivhaus, per a una bona qualitat de l’aire interior i una pèrdua d’energia mínima. El confort tèrmic es proporciona a través d’alts nivells d’aïllament tèrmic, finestres de doble vidre amb gas argó, espaiadors “warm edge” entre els vidres, fusteries de PVC, i ponts tèrmics reduïts. Bombes de calor aire-aigua individuals proporcionen calefacció i aigua calenta sanitària. Cada llar està equipada amb un generador de panells solars fotovoltaics connectats a la xarxa de 2.2 kWp electrodomèstics A ++ i il·luminació LED d’espectre ampli.

La consultoria Passivhaus inclou la simulació en PHPP, i disseny de l’envolupant tèrmica. El projecte d’instal·lacions es dissenya amb aerotèrmia per a la producció d’ACS i per calefacció, i ventilació mecànica de doble flux amb recuperació de calor.

Any: 2016

Emplaçament: Shirehampton, Bristol, Regne Unit

Serveis / instal·lacions realitzades:
Consultoria Passivhaus, enginyeria d’instal·lacions

Riba Massanell RM94

Certificació com a component Passivhaus de la fusteria de fusta Riba Massanell RM94.

Passivhaus, I + D + i

Riba Massanell RM94

Descripció

Certificació com a component Passivhaus de la fusteria de fusta Riba Massanell RM94.

Càlcul de la transmitància tèrmica, Uf, dels marcs de la fusteria segons les normatives UNE-EN-ISO 10077 1:2010 i UNE-EN-ISO 10077 2:2012, mitjançant el programa de simulació d’elements finits Dartwin Frame Simulator Pro. Documentació i gestió del procés de certificació amb el Passivhaus Institut.

Any: 2017

Emplaçament: Vilafranca del Penedès, Alt Penedès

Serveis / instal·lacions realitzades:
Certificació component Passivhaus

Passifscal

Consultoria Passivhaus d’un habitatge unifamiliar aïllat certificat Passivhaus Clàssic.

Passivhaus

Passifscal

Descripció

Consultoria Passivhaus d’un habitatge unifamiliar aïllat certificat Passivhaus Clàssic. L’habitatge està construït amb materials naturals i renovables, amb una estructura de entramat lleuger de fusta i aïllaments de fibra de fusta, façana ventilada de pedra de la zona. La consultoria Passivhaus inclou la simulació en PHPP, disseny i assessoria en materials, envolupant tèrmica, estratègies pasives de protecció vers el sobreescalfament a l’estiu i optimització i càlcul de detalls constructius.

Any: 2018

Emplaçament: Fiscal, Osca

Serveis / instal·lacions realitzades:
Consultoria Passivhaus

Monestir

Consultoria Passivhaus per a la rehabilitació d’un edifici plurifamiliar, sota l’estàndard Passivhaus EnerPHit per la via de Components.

Passivhaus

Monestir

Descripció

Consultoria Passivhaus per a la rehabilitació d’un edifici plurifamiliar, sota l’estàndard Passivhaus EnerPHit per la via de Components. L’edifici data de l’any 1954, amb una superfície construïda de 2.050 m2, distribuïts en soterrani, planta baixa i tres plantes sobre rasant.

La rehabilitació s’ha realitzat amb materials naturals, saludables i renovables, com el projectat de cel·lulosa com aïllament tèrmic en els murs de façana.

La consultoria Passivhaus inclou la simulació en PHPP, disseny i assessoria en materials, disseny de la envolupant tèrmica, estratègies passives de protecció contra el sobreescalfament a l’estiu, optimització i càlcul de detalls constructius, i anàlisi de risc de condensacions intersticials amb l’eina de càlcul higrotèrmic dinàmic WUFI. Els assajos d’hermeticitat Blower Doo”, van donar resultats d’infiltracions d’aire molt baixes, amb valors de n50 = 0,36/h a Planta 1a, 0,31/h a Planta 2a i 0,47/h a Planta 3a .

Any: 2019

Emplaçament: Barcelona

Serveis / instal·lacions realitzades:
Consultoria Passivhaus

HQ1

Consultoria Passivhaus i enginyeria d’instal·lacions per la rehabilitació d’un habitatge unifamiliar aïllat certificat Passivhaus EnerPHit.

nZEB, Passivhaus i enginyeria instal·lacions

HQ1

Descripció

Consultoria Passivhaus i enginyeria d’instal·lacions per la rehabilitació d’un habitatge unifamiliar aïllat certificat Passivhaus EnerPHit per Components. La rehabilitació de l’habitatge existent, d’obra ceràmica, s’ha realitzat amb materials naturals, saludables i renovables, com el projectat de cel·lulosa i els panells d’argila i pintures naturals com acabats. La remunta de l’ultima planta és d’estructura d’entramat lleuger de fusta i aïllaments de fibra de fusta. L’assaig “Blower Door” final, que comprova el nivell d’infiltracions d’aire, va donar un resultat de N50 = 0,99/h, aproximadament 143% millor que el valor límit de permeabilitat a l’aire que demana el CTE 2019 (de N50 = 6/h). En fase de projecte, es van analitzar els detalls constructius per reduir i eliminar els ponts tèrmics, un dels reptes més importants en obres de rehabilitació d’alta eficiència energètica.

La consultoria Passivhaus inclou la simulació en PHPP, disseny i assessoria en materials, disseny de l’envolupant tèrmica, estratègies passives de protecció vers el sobreescalfament a l’estiu, optimització i càlcul de detalls constructius, i anàlisi del risc de condensacions intersticials amb l’eina de càlcul higrotèrmic dinàmic WUFI.

El projecte d’instal·lacions es dissenya amb aerotèrmia per a la producció d’ACS i la climatització mitjançant terra radiant-refrescant, ventilació mecànica de doble flux amb recuperació de calor i control integral d’aquestes instal·lacions amb sistema de domòtica Loxone.

Solgetic ha instal·lat el sistema de control y programat la integració i control de les instal·lacions al sistema. S’ha realitzat la certificació energètica de l’edifici i comprovació de compliment amb el CTE HE0 i HE1, assolint una qualificació energètica “A”.

Any: 2020

Emplaçament: Sant Cugat del Vallès, Vallès Occidental

Serveis / instal·lacions realitzades:
Consultoria Passivhaus, enginyeria d’instal·lacions, certificació energética

Fusteria Farhaus MF94

Càlcul de la transmitància tèrmica, Uf, dels marcs de la fusteria de fusta Farhaus MF94 segons les normatives UNE-EN-ISO 10077 1:2010 i UNE-EN-ISO 10077 2:2012

nZEB i R + D + i

Fusteria Farhaus MF94

Fusteria Farhaus MF94
Fusteria Farhaus MF94
Fusteria Farhaus MF94

Descripció

Càlcul de la transmitància tèrmica, Uf, dels marcs de la fusteria de fusta Farhaus MF94 segons les normatives UNE-EN-ISO 10077 1:2010 i UNE-EN-ISO 10077 2:2012, mitjançant el programa de simulació d’elements finits Dartwin Frame Simulator Pro

Any: 2017

Emplaçament: Castellterçol, Moianès

Serveis / instal·lacions realitzades:
Cálcul de transmitància tèrmica de fusteria

El Soguer BQO

Consultoria Passivhaus i enginyeria d’instal·lacions d’un habitatge unifamiliar aïllat certificat Passivhaus Clàssic.

nZEB, Passivhaus, enginyeria instal·lacions i Eficiència energètica

El Soguer BQO

Descripció

Consultoria Passivhaus i enginyeria d’instal·lacions d’un habitatge unifamiliar aïllat certificat Passivhaus Clàssic. L’habitatge està construït amb materials naturals i renovables, amb una estructura de entramat lleuger de fusta prefabricada a taller, coberta verda i aïllaments de fibra de fusta i cel·lulosa insuflada.

La consultoria Passivhaus inclou la simulació en PHPP, disseny i assessoria en materials, envolupant tèrmica, estratègies de protecció vers el sobreescalfament a l’estiu i optimització i càlcul de detalls constructius.

El projecte d’instal·lacions es dissenya amb aerotèrmia per a la producció d’ACS i la climatització (bateria de post tractament de l’aire al sistema de ventilació), ventilació mecànica de doble flux amb recuperació de calor, producció solar tèrmica per l’ACS i control integral d’aquestes instal·lacions amb sistema de domòtica Loxone. S’ha realitzat la certificació energètica de l’edifici i comprovació de compliment amb el CTE HE0 i HE1, assolint una qualificació energètica “A”.

Any: 2020

Emplaçament: Tona, Osona

Serveis / instal·lacions realitzades:
Consultoria Passivhaus, enginyeria d’instal·lacions, certificació energética

Residencia Mirador de Gràcia

Consultoria i disseny Passivhaus per a una residència geriàtrica assistida situada a Barcelona capital, dissenyada pel despatx d’arquitectura Genars i promogut per FIATC Assegurances

Passivhaus i nZEB

Residencia Mirador de Gràcia

Descripció

Consultoria i disseny Passivhaus per a una residència geriàtrica assistida situada a Barcelona capital, dissenyada pel despatx d’arquitectura Genars i promogut per FIATC Assegurances a través de FIATC Residencial (Inverfiatc). L’edifici, de 6.575 m2 construïts, està en procés de certificació Passivhaus Classic.

Progetic ha realitzat la simulació energètica amb PHPP, el disseny de l’envolupant tèrmica, assessoria en materials, i optimització i càlcul de ponts tèrmics i detalls constructius.

S’ha realitzat un estudi termodinàmic i lumínic de l’edifici amb DesignBuilder (EnergyPlus & Radiance), amb una anàlisi del confort a l’estiu i elaboració d’estratègies de protecció contra el sobreescalfament. S’ha auditat el projecte d’instal·lacions, realitzant propostes de millores, assessorant en tot moment per al compliment amb l’estàndard Passivhaus i treballant conjuntament amb l’enginyeria redactora per al disseny de sistemes eficients i de fàcil manteniment.

Any: 2020

Emplaçament: Barcelona

Serveis / instal·lacions realitzades:
Consultoria Passivhaus, simulació termodinàmica & lumínica, assessoria d’instal·lacions