Monestir

Consultoria Passivhaus per a la rehabilitació d’un edifici plurifamiliar, sota l’estàndard Passivhaus EnerPHit per la via de Components.

Passivhaus

Monestir

Descripció

Consultoria Passivhaus per a la rehabilitació d’un edifici plurifamiliar, sota l’estàndard Passivhaus EnerPHit per la via de Components. L’edifici data de l’any 1954, amb una superfície construïda de 2.050 m2, distribuïts en soterrani, planta baixa i tres plantes sobre rasant.

La rehabilitació s’ha realitzat amb materials naturals, saludables i renovables, com el projectat de cel·lulosa com aïllament tèrmic en els murs de façana.

La consultoria Passivhaus inclou la simulació en PHPP, disseny i assessoria en materials, disseny de la envolupant tèrmica, estratègies passives de protecció contra el sobreescalfament a l’estiu, optimització i càlcul de detalls constructius, i anàlisi de risc de condensacions intersticials amb l’eina de càlcul higrotèrmic dinàmic WUFI. Els assajos d’hermeticitat Blower Doo”, van donar resultats d’infiltracions d’aire molt baixes, amb valors de n50 = 0,36/h a Planta 1a, 0,31/h a Planta 2a i 0,47/h a Planta 3a .

Any: 2019

Emplaçament: Barcelona

Serveis / instal·lacions realitzades:
Consultoria Passivhaus