Riba Massanell RM94

Certificació com a component Passivhaus de la fusteria de fusta Riba Massanell RM94.

Passivhaus, I + D + i

Riba Massanell RM94

Descripció

Certificació com a component Passivhaus de la fusteria de fusta Riba Massanell RM94.

Càlcul de la transmitància tèrmica, Uf, dels marcs de la fusteria segons les normatives UNE-EN-ISO 10077 1:2010 i UNE-EN-ISO 10077 2:2012, mitjançant el programa de simulació d’elements finits Dartwin Frame Simulator Pro. Documentació i gestió del procés de certificació amb el Passivhaus Institut.

Any: 2017

Emplaçament: Vilafranca del Penedès, Alt Penedès

Serveis / instal·lacions realitzades:
Certificació component Passivhaus