Riba Massanell RM94

Certificació com a component Passivhaus de la fusteria de fusta Riba Massanell RM94.

Passivhaus, I + D + i

Riba Massanell RM94

Descripció

Certificació com a component Passivhaus de la fusteria de fusta Riba Massanell RM94.

Càlcul de la transmitància tèrmica, Uf, dels marcs de la fusteria segons les normatives UNE-EN-ISO 10077 1:2010 i UNE-EN-ISO 10077 2:2012, mitjançant el programa de simulació d’elements finits Dartwin Frame Simulator Pro. Documentació i gestió del procés de certificació amb el Passivhaus Institut.

Any: 2017

Emplaçament: Vilafranca del Penedès, Alt Penedès

Serveis / instal·lacions realitzades:
Certificació component Passivhaus

FINSA Paviment laminat

Estudi de simulació termodinàmica amb DesignBuilder (EnergyPlus), comparant solucions de terra amb acabat de fusta laminada de FINSA amb solucions d’acabat de ceràmica i gres

I + D + i

FINSA Paviment laminat

Descripció

Estudi de simulació termodinàmica amb DesignBuilder (EnergyPlus), comparant solucions de terra laminada base de fusta de FINSA amb solucions de paviment de ceràmica i gres, calefactats amb un sistema de foli radiant elèctric de Cecather, per a instal·lacions en sec i en humit. Els paviments es van modelitzar a la planta intermèdia d’un edifici destinat a ús residencial, al clima de Madrid. L’objectiu de l’estudi ha estat analitzar la resposta termodinàmica dels diferents tipus de paviment sota les mateixes condicions de contorn, comparant el consum d’energia per calefacció, la temperatura del paviment i la temperatura operativa a l’estança.

Any: 2020

Emplaçament: Madrid

Serveis / instal·lacions realitzades:
Simulació termodinàmica

Fusteria Farhaus MF94

Càlcul de la transmitància tèrmica, Uf, dels marcs de la fusteria de fusta Farhaus MF94 segons les normatives UNE-EN-ISO 10077 1:2010 i UNE-EN-ISO 10077 2:2012

nZEB i R + D + i

Fusteria Farhaus MF94

Fusteria Farhaus MF94
Fusteria Farhaus MF94
Fusteria Farhaus MF94

Descripció

Càlcul de la transmitància tèrmica, Uf, dels marcs de la fusteria de fusta Farhaus MF94 segons les normatives UNE-EN-ISO 10077 1:2010 i UNE-EN-ISO 10077 2:2012, mitjançant el programa de simulació d’elements finits Dartwin Frame Simulator Pro

Any: 2017

Emplaçament: Castellterçol, Moianès

Serveis / instal·lacions realitzades:
Cálcul de transmitància tèrmica de fusteria

EuroCell Eco-Innovation

Finançat per l’European Commisson Executive Agency for Competitiveness and Innovation (EACI), EuroCell va marcar com a objectiu assolir una quota de mercat de 3-5% amb el sistema constructiu eco-prefabricat ModCell per l’any 2020

I+D+i

EuroCell Eco-Innovation

Descripció

Progetic ha treballat en aquest projecte de R+D+i subcontractat per el despatx d’arquitectura White Design Associates Ltd de Regne Unit.

Finançat per l’European Commisson Executive Agency for Competitiveness and Innovation (EACI), EuroCell va marcar com a objectiu assolir una quota de mercat de 3-5% amb el sistema constructiu eco-prefabricat ModCell per l’any 2020, aconseguint reduir l’impacte mediambiental dels edificis de nova construcció en un 80% comparat amb solucions actuals. Progetic es va encarregar de la simulació termo-dinàmica dels edificis d’anàlisi, proposant millores a el sistema constructiu. També vam gestionar la certificació de component del sistema ModCell amb l’Institut Passivhaus a Alemanya, sent el primer sistema constructiu prefabricat de fusta i palla del món a aconseguir el prestigiós segell de component certificat Passivhaus.

Any: 2014

Emplaçament: Unió Europea

Serveis / instal·lacions realitzades:
Simulació termodinàmica amb DesignBuilder/EnergyPlus, física d’edificis, càlcul de ponts tèrmic, certificació de component Passivhaus

ISOBIO

ISOBIO ha estat un projecte d’investigació europeu de 4 anys sota el programa Horizon 2020, amb la subvenció 636835.

Projecte I+D+i

ISOBIO

Descripció

ISOBIO ha estat un projecte d’investigació europeu de 4 anys sota  el programa Horizon 2020, amb la subvenció 636835.

Mitjançant ISOBIO s’han desenvolupat aïllaments i materials d’acabat amb origen biològic, amb l’objectiu d’aportar millores a la eficiència energètica en l’edificació i la reducció de l’impacte ambiental amb rendiment i eficàcia comprovada. Agregats d’origen biològic com palla, argila o residus agrícoles combinats amb aglutinants innovadors han estat la base del desenvolupant de nous productes i sistemes constructius per obra nova i rehabilitació.

Progetic ha estat soci del consorci, sent responsable de les simulacions higrotèrmiques dinàmiques dels sistemes constructius amb l’eina WUFI, anàlisis de dades de monitorització, validació dels models de càlcul i prototips instal·lats a Sevilla i Wroughton (Regne Unit). ISOBIO ha estat coordinat per  TWI Ltd, amb els socis: Universitat de Bath, Universitat de Rennes 1, CAVAC Biomateriaux, CLAYTEC, Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Acciona Infraestructuras, Coobio, BCB SAS, Greenovate! Europe i Progetic.

Any: 2019

Emplaçament: Unió Europea

Serveis / instal·lacions realitzades:
Projecte d’investigació Horizon 2020

Fusteria Carinbisa V92

Certificació com a component Passivhaus de la fusteria mixta de fusta i alumini Carinbisa V92.

Projecte nZEB i Passivhaus

Fusteria Carinbisa V92

Descripció

Certificació com a component Passivhaus de la fusteria mixta de fusta i alumini Carinbisa V92.

Càlcul de la transmitància tèrmica, Uf, dels marcs de la fusteria segons les normatives UNE-EN-ISO 10077 1:2010 i UNE-EN-ISO 10077 2:2012, mitjançant el programa de simulació d’elements finits Dartwin Frame Simulator Pro. Documentació i gestió del procés de certificació amb el Passivhaus Institut.

Any: 2017

Emplaçament: Binéfar, Osca

Serveis / instal·lacions realitzades:
Certificació component Passivhaus