Fusteria Carinbisa V92

Certificació com a component Passivhaus de la fusteria mixta de fusta i alumini Carinbisa V92.

Projecte nZEB i Passivhaus

Fusteria Carinbisa V92

Descripció

Certificació com a component Passivhaus de la fusteria mixta de fusta i alumini Carinbisa V92.

Càlcul de la transmitància tèrmica, Uf, dels marcs de la fusteria segons les normatives UNE-EN-ISO 10077 1:2010 i UNE-EN-ISO 10077 2:2012, mitjançant el programa de simulació d’elements finits Dartwin Frame Simulator Pro. Documentació i gestió del procés de certificació amb el Passivhaus Institut.

Any: 2017

Emplaçament: Binéfar, Osca

Serveis / instal·lacions realitzades:
Certificació component Passivhaus