Fusteria Farhaus MF94

Càlcul de la transmitància tèrmica, Uf, dels marcs de la fusteria de fusta Farhaus MF94 segons les normatives UNE-EN-ISO 10077 1:2010 i UNE-EN-ISO 10077 2:2012

nZEB i R + D + i

Fusteria Farhaus MF94

Fusteria Farhaus MF94
Fusteria Farhaus MF94
Fusteria Farhaus MF94

Descripció

Càlcul de la transmitància tèrmica, Uf, dels marcs de la fusteria de fusta Farhaus MF94 segons les normatives UNE-EN-ISO 10077 1:2010 i UNE-EN-ISO 10077 2:2012, mitjançant el programa de simulació d’elements finits Dartwin Frame Simulator Pro

Any: 2017

Emplaçament: Castellterçol, Moianès

Serveis / instal·lacions realitzades:
Cálcul de transmitància tèrmica de fusteria