Com pagar 50€ a l’any en calefacció?

És veritat el que es diu que les cases passives consumeixen molt poca energia i que són molt confortables?

Blog

Blog

Com pagar 50€ a l’any en calefacció?

És veritat el que es diu que les cases passives consumeixen molt poca energia i que són molt confortables? Es presenten dades reals del monitoratge d’un habitatge amb certificació Passivhaus, situada a la localitat de Collsuspina, província de Barcelona, a 888 m.s.n.m. Els resultats mostren una factura de calefacció de 52 € a l’any, un alt nivell de confort tant a l’hivern com a l’estiu, i una bona qualitat de l’aire interior. De la Figura 1 a Figura 11 es mostren imatges de l’habitatge, càlculs de pont tèrmic, i ubicació dels sensors per a la monitorització.

La Taula 1 mostra les prestacions de la envolupant tèrmica i instal·lacions.

Solera U = 0,164 W/m2·K
Murs de façana U = 0,146 W/m2·K
Coberta U = 0,147 W/m2·K
Finestres Uw instal·lada = 1,09 W/m2·K
Fusteries Uf = 1,22 W/m2·K
Vidres Ug = 0,60 W/m2·K ; g = 47 %
Protecció solar Exteriors orientables & apilables + tendals
Hermeticitat a l’aire N50 = 0,31/h
Ventilació mecànica Zehnder ComfoAir 350
Calefacció Radiadors elèctrics
ACS Bomba de calor aire-aigua Aerotermo 300 Plus

L’habitatge es va construir amb un sistema prefabricat d’entramat lleuger de fusta, amb aïllament natural de palla. La durada de l’obra va ser de 5 mesos. Es va monitoritzar entre el 2015 i 2016, mesurant temperatura i humitat exterior, i temperatura, humitat i concentració de CO2 interior en ambdues plantes. Es van instal·lar també comptadors elèctrics per mesurar el consum elèctric de calefacció (radiadors elèctrics), ACS, (bomba de calor aire-aigua), ventilació mecànica i consum elèctric general (electrodomèstics & il·luminació). La monitorització va ser finançada entre les empreses Progetic, Farhaus i Zehnder Ibèrica, amb una aportació de l’Ajuntament de Collsuspina. L’habitatge està ocupada per 2 adults i 2 nenes.

Confort a l’hivern

La Figura 12 mostra les temperatures interiors a la planta baixa i la planta primera, i la temperatura exterior, durant l’hivern de l’2015/2016. Es pot veure que les temperatures interiors es mantenen generalment entre 20 ºC i 25 ºC, excepte quan la casa està desocupada. La temperatura mitjana a la planta baixa en aquest període va ser de 21,2 ºC, i 21,3 ºC a la planta primera. El consum total de calefacció (radiadors elèctrics) en aquest període, va ser 251 kWh, o 52 €, calculat amb un preu ponderat de l’energia elèctrica de 0,21 € / kWh, d’acord a les factures reals. (Els resultats de consums es poden veure a la Figura 16 i Figura 17).

Progetic pagar menys calefacció
Figura 12: Temperatures interiors & exteriors a l’hivern 2015/2016

Confort a l’estiu

La Figura 13 mostra la temperatura exterior i la temperatura de l’aire interior a la Planta Primera (sent la més susceptible al sobreescalfament), durant l’onada de calor de Juliol 2015. Es pot veure que les temperatures es mantenen sota de 26 ºC, excepte quan la casa està desocupada.

La Figura 14 mostra la temperatura i humitat relativa a la planta primera, entre juny i octubre de l’any 2015, diferenciades entre hores amb i sense ocupació. Es pot veure que, durant les hores amb ocupació, la temperatura i humitat relativa, es mantenen generalment dins de rang de confort òptim (22 º C a 25 ° C a una humitat relativa d’entre 30% i 70%, d’acord el model de confort del Dr. Schnieders, basat en la ISO 7730).

Progetic pagar menys calefacció
Figura 13: Temperatura a la Planta Primera, Juliol 2015
Progetic pagar menys calefacció
Figura 14: Temperatura i humitat relativa a la Planta Primera, Juny – Octubre 2015

Qualitat de l’aire interior

Pel que fa a la qualitat de l’aire interior, mesurat a través de la concentració de CO2, la Figura 15 mostra el nivell de CO2 al dormitori i a la sala d’estar, durant una setmana al novembre 2015 (on no es van obrir finestres per ventilar). S’aprecia que el nivell de CO2 supera els 1.000 PPM en moments puntuals, amb una mitjana de 722 PPM al dormitori i 706 PPM a la sala d’estar. Els resultats indiquen una alta qualitat de l’aire interior a l’hivern.

Figura 15: Concentració de CO2 de l’aire interior, setmana de novembre 2015

Consums & factura energètica

La Figura 16 mostra el consum energètic per categoria, entre octubre 2015 i octubre 2016. El consum de calefacció va ser de 251 kWh (52 €/any), 970 kWh per a Aigua Calenta Sanitari (200 €/a), 264 kWh per a la ventilació mecànica (54 €/a), i 1.681 kWh per a electrodomèstics i il·luminació (346 €/a), amb un consum total de 3.165 kWh/a, o 652 €/a.

Figura 16: Consum energètic per categoria, Oct. 2015 – Oct. 2016
Figura 17: Factura energètica per categoria, Oct. 2015 – Oct. 2016

Conclusions

Els resultats indiquen que l’habitatge té un consum energètic gairebé nul, un alt nivell de confort i una bona qualitat de l’aire interior. Es requereix un estudi més ampli d’edificis Passivhaus en climes de la península per poder analitzar més a fons el comportament real. No obstant això, els resultats d’aquest habitatge en concret, són molt positius.

Cal destacar que, en l’última instància, el consum d’energia en un habitatge depèn de l’actuació dels usuaris. En aquest cas, els usuaris són molt actius, tenint cura del consum d’energia, i baixant persianes a l’estiu per evitar el sobreescalfament. Un altre punt a ressaltar és la superfície dels buits: projectar obertures raonables i evitar grans superfícies de finestres, és clau per poder reduir el sobreescalfament a l’estiu, sense refrigeració activa. Finalment, és important tenir en compte que, per al clima en qüestió, és possible mantenir un confort tèrmic a l’estiu sense refrigeració, a causa que les temperatures tendeixen a baixar per sota de 20 ºC a la nit, fent efectiva l’evacuació de calor per la ventilació natural nocturna. En climes on les temperatures nocturnes es mantenen per sobre de 22 º C amb una humitat relativa més alta (zones costaneres, per exemple), resulta molt difícil mantenir el confort sense refrigeració activa i deshumidificació.

Agraïments

Albert Fargas – Farhaus; Jordi Vinadé & Itziar Pagés; Ajuntament de Collsuspina; Zehnder Ibérica;