Ajuts per a la retirada d’amiant i instal·lació de plaques solars

Ets el propietari d’una empresa i estàs pensant a instal·lar plaques solars a la coberta, però l’elevat cost de la retirada de l’amiant t’ho impedeix? No et preocupis, ara tens una oportunitat única per millorar la sostenibilitat del teu negoci.

Blog

Blog

Ajuts per a la retirada d’amiant i instal·lació de plaques solars

Ets el propietari d’una empresa i estàs pensant a instal·lar plaques solars a la coberta, però l’elevat cost de la retirada de l’amiant t’ho impedeix? No et preocupis, ara tens una oportunitat única per millorar la sostenibilitat del teu negoci.

La Generalitat de Catalunya ha obert una nova línia d’ajuts de 40 milions d’euros que subvencionarà fins al 60% de la despesa, amb un màxim de 30.000€, de la retirada i substitució de la coberta d’amiant i de la instal·lació de plaques solars per a autoconsum.

Retirada d'amiant d'una coberta
Font: Gencat

Qui pot sol·licitar l’ajut per a la retirada d’amiant?

Els ajuts estan adreçats a persones propietàries (siguin físiques o jurídiques, públiques o privades) d’edificis on es desenvolupi o s’hagi desenvolupat una activitat econòmica, és a dir, que allotgin o hagin allotjat indústries o altres activitats comercials o agràries.

Al tractar-se d’una convocatòria en concurrència competitiva hi ha uns barems per atorgar diferent puntuació segons el tipus d’activitat econòmica que desenvolupa l’empresa i l’actuació que es durà a terme.

Criteris de puntuació

 1. Activitat econòmica que es realitza a l’immoble:
Activitats econòmiques (CCAE)Punts
GRUP A: Agricultura, Ramaderia, Silvicultura i pesca 50
GRUP C: Industria manufacturera 25
GRUP G: Comerç a l’engròs i al detall; reparació de vehicles de motor 25
Altres activitats econòmiques del CCAE 10
 1. Per superfícies de retirada:
Superfície de retiradaPunts
Superfície de retirada d’amiant superior a 1.000 m2 10
Superfície de retirada d’amiant entre 500 i 999 m220
Superfície de retirada d’amiant entre 0 i 499 m2 30
 1. Per l’actuació que es durà a terme:
Tipus d’actuacióPunts
Substitució total de cobertes d’amiant per altres nous elements/materials constructius i instal·lació de plaques solars20

Quin és l’import de la subvenció?

La intensitat de l’ajut varia en funció de les dimensions de l’empresa (amb un màxim de 30.000€ per actuació subvencionable):

 • Petita empresa: 60%.
 • Mitjana empresa: 50%.
 • Gran empresa: 40%.

Sense perjudici dels percentatges anteriors, en relació amb la retirada de les cobertes d’amiant, es fixa l‘import màxim subvencionable següent:

 • Cobertes d’amiant de fins a 49 m2: 2.000 €.
 • Cobertes d’amiant de 50 m2 fins a 99 m2: 40 €/m2.
 • Cobertes d’amiant de 100 m2 fins a 499 m2: 30 €/m2.
 • Cobertes d’amiant de 500 m2 fins 999 m2: 25 €/m2.
 • Cobertes d’amiant a partir de 1.000 m2: 20 €/m2.

La subvenció per les despeses econòmiques derivades de la instal·lació d’autoconsum fotovoltaic serà de caràcter dinerari i serà el resultat de multiplicar el valor de la potència pic instal·lada pel valor que correspongui d’acord amb les dades següents:

Rang de potència€/kWp
P > 100 kWp262
10 > P <= 100 kWp318
P <=10 kWp534

Quin termini de temps tinc per tramitar la subvenció?

Ja es poden demanar els ajuts per retirar amiant de les cobertes d’edificis. El termini per presentar les sol·licituds és de dos mesos ( fins al 25 de juliol de 2023). Les obres poden començar un cop s’hagi presentat la sol·licitud de subvenció.

L’Agència de Residus de Catalunya (ARC) ha habilitat un web específic amb les bases de la convocatòria i informació per resoldre possibles dubtes.

Estàs interessat a instal·lar plaques solars a la teva coberta?

Contacte amb nosaltres per demanar un estudi d’autoconsum, totalment gratuït i sense cap compromís, adaptat a les característiques i necessitats energètiques de la teva empresa o negoci. Apostem sempre per oferir el millor servei als nostres clients:

 • Tramitació de la subvenció. Oblideu-vos de tota la paperassa! Tramitem tots els permisos de la instal·lació i la subvenció de la retirada d’amiant.
 • Instal·lació integral. Nosaltres no subcontractem. Disposem d’un equip d’enginyers i d’instal·ladors propi, encarregats d’executar tota la instal·ació.
 • Possibilitat de finançament. Oferim finançament de fins a 2 anys sense interessos per a la instal·lació de plaques solars.

És necessari el control i la domòtica en un habitatge?

Els sistemes de control i domòtica s’han entès normalment per a empreses o cases d’alt standing, no obstant, la instal·lació de sistemes de control en les instal·lacions d’un habitatge és vital per obtenir el màxim confort de la manera més eficient, podent-se implantar en qualsevol domicili.

Blog

Blog

És necessari el control i la domòtica en un habitatge?

Els sistemes de control i domòtica s’han entès normalment per a empreses o cases d’alt standing, no obstant, la instal·lació de sistemes de control en les instal·lacions d’un habitatge és vital per obtenir el màxim confort de la manera més eficient, podent-se implantar en qualsevol domicili.

Progetic Domótica

L’objectiu principal del control i la domòtica és, per una banda, millorar la qualitat de vida dels ocupants de l’habitatge mantenint les condicions òptimes de confort, i, per altra banda, optimitzar el consum energètic ajustant el funcionament de les instal.lacions al seu punt òptim.

Per exemple, automatitzar les persianes permet que aquestes pugin o baixin en funció de la radiació solar incident i de l’època de l’any, per tal de reduir o aportar energia tèrmica a l’interior de l’habitatge disminuint així el consum de la climatització.

El sistema de control també permet detectar amb més facilitat possibles avaries, emetre avisos i alarmes per seguretat de les persones i dels equips, controlar paràmetres com humitat, temperatura, qualitat d’aire interior…. També facilita un major aprofitament de les instal·lacions d’energies renovables, controlant els elements de consum en funció de la producció elèctrica d’origen renovable.

Progetic Domótica

Cal destacar que el control de tot l’habitatge es pot programar i modificar a distància, per tal d’obtenir el màxim confort a l’arribar.

Des de Progetic apostem pel sistema de control i gestió que ens ofereix Loxone, ja que es tracta d’un sistema amb un rati cost-qualitat molt ajustat, ràpid de programar i posar en funcionament i de fàcil utilització.

Progetic Domótica

Què podem fer amb el sistema de Loxone?

Controlar les instal·lacions següents:

 • Ventilació
 • Climatització
 • Alarmes d’incendi o inundació
 • Actuació sobre persianes
 • Escenes d’il·luminació
 • Escenes de presència
 • Alarma anti-intrusió
 • Control d’accessos
 • Integració d’àudio

El sistema de control també permet la monitorització dels següents paràmetres:

 • Temperatura interior i exterior
 • Humitat interior i exterior
 • Qualitat de l’aire (CO2)
 • Consums elèctrics
 • Consums tèrmics
 • Consum d’aigua
 • Producció fotovoltaica i bateries

Com es gestiona?

La central webserver concedeix l’accés als paràmetres de la instal·lació via Internet, per tant, les gestions es poden realitzar a través de mòbil, tablet o PC, permetent així el control fàcil a distància, podent actuar sobre el sistema de forma remota.

Progetic Domótica
Progetic Domótica

Avantatges

Un dels avantatges d’aquest sistema és la individualització per cada usuari/a per tal que es realitzi el control de les instal·lacions que desitgi. Totes les instal·lacions que formin part del sistema es podran complementar entre elles, per aconseguir els objectius previstos.

L’experiència ens ha demostrat que en els habitatges on s’ha realitzat un control de les instal·lacions, és més fàcil arribar a un confort òptim. Gràcies al registre dels consums i de les mesures obtingudes, s’han pogut ajustar paràmetres i horaris per tal de millorar el confort i l’eficiència energètica de les instal·lacions de la llar.