És necessari el control i la domòtica en un habitatge?

Els sistemes de control i domòtica s’han entès normalment per a empreses o cases d’alt standing, no obstant, la instal·lació de sistemes de control en les instal·lacions d’un habitatge és vital per obtenir el màxim confort de la manera més eficient, podent-se implantar en qualsevol domicili.

Blog

Blog

És necessari el control i la domòtica en un habitatge?

Els sistemes de control i domòtica s’han entès normalment per a empreses o cases d’alt standing, no obstant, la instal·lació de sistemes de control en les instal·lacions d’un habitatge és vital per obtenir el màxim confort de la manera més eficient, podent-se implantar en qualsevol domicili.

Progetic Domótica

L’objectiu principal del control i la domòtica és, per una banda, millorar la qualitat de vida dels ocupants de l’habitatge mantenint les condicions òptimes de confort, i, per altra banda, optimitzar el consum energètic ajustant el funcionament de les instal.lacions al seu punt òptim.

Per exemple, automatitzar les persianes permet que aquestes pugin o baixin en funció de la radiació solar incident i de l’època de l’any, per tal de reduir o aportar energia tèrmica a l’interior de l’habitatge disminuint així el consum de la climatització.

El sistema de control també permet detectar amb més facilitat possibles avaries, emetre avisos i alarmes per seguretat de les persones i dels equips, controlar paràmetres com humitat, temperatura, qualitat d’aire interior…. També facilita un major aprofitament de les instal·lacions d’energies renovables, controlant els elements de consum en funció de la producció elèctrica d’origen renovable.

Progetic Domótica

Cal destacar que el control de tot l’habitatge es pot programar i modificar a distància, per tal d’obtenir el màxim confort a l’arribar.

Des de Progetic apostem pel sistema de control i gestió que ens ofereix Loxone, ja que es tracta d’un sistema amb un rati cost-qualitat molt ajustat, ràpid de programar i posar en funcionament i de fàcil utilització.

Progetic Domótica

Què podem fer amb el sistema de Loxone?

Controlar les instal·lacions següents:

 • Ventilació
 • Climatització
 • Alarmes d’incendi o inundació
 • Actuació sobre persianes
 • Escenes d’il·luminació
 • Escenes de presència
 • Alarma anti-intrusió
 • Control d’accessos
 • Integració d’àudio

El sistema de control també permet la monitorització dels següents paràmetres:

 • Temperatura interior i exterior
 • Humitat interior i exterior
 • Qualitat de l’aire (CO2)
 • Consums elèctrics
 • Consums tèrmics
 • Consum d’aigua
 • Producció fotovoltaica i bateries

Com es gestiona?

La central webserver concedeix l’accés als paràmetres de la instal·lació via Internet, per tant, les gestions es poden realitzar a través de mòbil, tablet o PC, permetent així el control fàcil a distància, podent actuar sobre el sistema de forma remota.

Progetic Domótica
Progetic Domótica

Avantatges

Un dels avantatges d’aquest sistema és la individualització per cada usuari/a per tal que es realitzi el control de les instal·lacions que desitgi. Totes les instal·lacions que formin part del sistema es podran complementar entre elles, per aconseguir els objectius previstos.

L’experiència ens ha demostrat que en els habitatges on s’ha realitzat un control de les instal·lacions, és més fàcil arribar a un confort òptim. Gràcies al registre dels consums i de les mesures obtingudes, s’han pogut ajustar paràmetres i horaris per tal de millorar el confort i l’eficiència energètica de les instal·lacions de la llar.