Ajuts per a la retirada d’amiant i instal·lació de plaques solars

Ets el propietari d’una empresa i estàs pensant a instal·lar plaques solars a la coberta, però l’elevat cost de la retirada de l’amiant t’ho impedeix? No et preocupis, ara tens una oportunitat única per millorar la sostenibilitat del teu negoci.

Blog

Blog

Ajuts per a la retirada d’amiant i instal·lació de plaques solars

Ets el propietari d’una empresa i estàs pensant a instal·lar plaques solars a la coberta, però l’elevat cost de la retirada de l’amiant t’ho impedeix? No et preocupis, ara tens una oportunitat única per millorar la sostenibilitat del teu negoci.

La Generalitat de Catalunya ha obert una nova línia d’ajuts de 40 milions d’euros que subvencionarà fins al 60% de la despesa, amb un màxim de 30.000€, de la retirada i substitució de la coberta d’amiant i de la instal·lació de plaques solars per a autoconsum.

Retirada d'amiant d'una coberta
Font: Gencat

Qui pot sol·licitar l’ajut per a la retirada d’amiant?

Els ajuts estan adreçats a persones propietàries (siguin físiques o jurídiques, públiques o privades) d’edificis on es desenvolupi o s’hagi desenvolupat una activitat econòmica, és a dir, que allotgin o hagin allotjat indústries o altres activitats comercials o agràries.

Al tractar-se d’una convocatòria en concurrència competitiva hi ha uns barems per atorgar diferent puntuació segons el tipus d’activitat econòmica que desenvolupa l’empresa i l’actuació que es durà a terme.

Criteris de puntuació

 1. Activitat econòmica que es realitza a l’immoble:
Activitats econòmiques (CCAE)Punts
GRUP A: Agricultura, Ramaderia, Silvicultura i pesca 50
GRUP C: Industria manufacturera 25
GRUP G: Comerç a l’engròs i al detall; reparació de vehicles de motor 25
Altres activitats econòmiques del CCAE 10
 1. Per superfícies de retirada:
Superfície de retiradaPunts
Superfície de retirada d’amiant superior a 1.000 m2 10
Superfície de retirada d’amiant entre 500 i 999 m220
Superfície de retirada d’amiant entre 0 i 499 m2 30
 1. Per l’actuació que es durà a terme:
Tipus d’actuacióPunts
Substitució total de cobertes d’amiant per altres nous elements/materials constructius i instal·lació de plaques solars20

Quin és l’import de la subvenció?

La intensitat de l’ajut varia en funció de les dimensions de l’empresa (amb un màxim de 30.000€ per actuació subvencionable):

 • Petita empresa: 60%.
 • Mitjana empresa: 50%.
 • Gran empresa: 40%.

Sense perjudici dels percentatges anteriors, en relació amb la retirada de les cobertes d’amiant, es fixa l‘import màxim subvencionable següent:

 • Cobertes d’amiant de fins a 49 m2: 2.000 €.
 • Cobertes d’amiant de 50 m2 fins a 99 m2: 40 €/m2.
 • Cobertes d’amiant de 100 m2 fins a 499 m2: 30 €/m2.
 • Cobertes d’amiant de 500 m2 fins 999 m2: 25 €/m2.
 • Cobertes d’amiant a partir de 1.000 m2: 20 €/m2.

La subvenció per les despeses econòmiques derivades de la instal·lació d’autoconsum fotovoltaic serà de caràcter dinerari i serà el resultat de multiplicar el valor de la potència pic instal·lada pel valor que correspongui d’acord amb les dades següents:

Rang de potència€/kWp
P > 100 kWp262
10 > P <= 100 kWp318
P <=10 kWp534

Quin termini de temps tinc per tramitar la subvenció?

Ja es poden demanar els ajuts per retirar amiant de les cobertes d’edificis. El termini per presentar les sol·licituds és de dos mesos ( fins al 25 de juliol de 2023). Les obres poden començar un cop s’hagi presentat la sol·licitud de subvenció.

L’Agència de Residus de Catalunya (ARC) ha habilitat un web específic amb les bases de la convocatòria i informació per resoldre possibles dubtes.

Estàs interessat a instal·lar plaques solars a la teva coberta?

Contacte amb nosaltres per demanar un estudi d’autoconsum, totalment gratuït i sense cap compromís, adaptat a les característiques i necessitats energètiques de la teva empresa o negoci. Apostem sempre per oferir el millor servei als nostres clients:

 • Tramitació de la subvenció. Oblideu-vos de tota la paperassa! Tramitem tots els permisos de la instal·lació i la subvenció de la retirada d’amiant.
 • Instal·lació integral. Nosaltres no subcontractem. Disposem d’un equip d’enginyers i d’instal·ladors propi, encarregats d’executar tota la instal·ació.
 • Possibilitat de finançament. Oferim finançament de fins a 2 anys sense interessos per a la instal·lació de plaques solars.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *