La UE vol substituir les calderes de gas a partir del 2028

La nova Directiva d’Eficiència Energètica de la Unió Europea, publicada aquest mes de setembre, estableix que les calderes de gas i gasoil haurán de ser substituïdes per bombes de calor.

Blog

Blog

La UE vol substituir les calderes de gas a partir del 2028

Tècnic amb una caldera

La nova Directiva d’Eficiència Energètica de la Unió Europea, publicada aquest mes de setembre, estableix que les calderes de gas i gasoil haurán de ser substituïdes per bombes de calor. Segons aquesta nova directiva, s’estableix la prohibició de les calderes de gas a partir de 2.028 per als edificis nous i l’eliminació gradual de l’ús de sistemes de calefacció que utilitzen combustibles fòssils, com el gas o el gasoil, per a la resta d’edificis entre el 2.035 i 2.040.

L’objectiu de la prohibició de les calderes de gas i gasoil a la Unió Europea és reduir les emissions de C02 i avançar cap a una economia més sostenible. Amb aquesta nova directiva s’espera aconseguir un estalvi de l’11,7% de l’energia final i primària dels edificis respecti al 2.020 (any de referència).

Quina és l’alternativa?

L’aerotèrmia és un sistema que utilitza una bomba de calor per extreure l’energia tèrmica de l’aire exterior i transferir-la a l’interior dels edificis. Així, es pot climatitzar els espais amb fred o calor, segons la necessitat, amb un alt rendiment energètic. L’aerotèrmia permet produir aigua calenta sanitària (ACS) de forma eficient i ecològica. Són equips 100% elèctrics que no generen emissions a l’atmosfera.

Un dels principals avantatges de l’aerotèrmia, és que també es pot integrar amb l’instal·lació fotovoltaica de l’habitatge, aconseguint un major grau d’autosuficiència energètica i una menor petjada ecològica.

Ara és un bon moment per anticipar-se a la nova Directiva d’Eficiència Energètica de la UE i fer la instal·lació d’aquestes solucions, aprofitant que existeixen importants ajudes i subvencions que busquen incentivar l’ús d’aquestes tecnologies:

  • Ajuts europeus per a la millora de l’eficiència energètica, programa 4. Reducció del 30% de l’energia primària no renovable. Import de la subvenció del 40% del cost de l’actuació amb un import màxim de 3.000€.
  • Ajuts del programa Next Generation per a la implementació de sistemes tèrmics renovables. Import màxim de 3.000€.
  • Deduccions a l’IRPF per obres de rehabilitació energètica. Deducció del 40% del cost de l’actuació si es justifica una reducció del 30% de l’energia primària no renovable, amb un màxim de 3.000€.
  • Bonificació del 50% de l’IBI durant 5 anys per a la instal·lació d’energia solar fotovoltaica. Molts ajuntaments ofereixen bonificacions similars, cal consultar amb cada ajuntament quina bonificació ofereixen.

Per a realitzar una instal·lació d’aerotèrmia, cal comptar amb una empresa especialitzada que pugui realitzar un estudi previ de les necessitats de consum i les característiques de cada habitatge.

A Solgetic, disposem del coneixement i l’experiència necessària per proposar, dissenyar i executar la instal·lació d’aerotèrmia que millor s’adapti a les característiques del teu habitatge i necessitats de consum.

Passivhaus Matadepera

Projectes de instal.lacions i Consultoria Passivhaus

Matadepera

Descripció

Habitatge unifamiliar certificat Passivhaus.

Consultoria per a la certificació Passivhaus de l’habitatge i enginyeria de les instal.lacions.

En aquest cas també hem executat la totalitat de les instal.lacions:

Sistema de climatització format per una bomba de calor i fancoils per a la distribució, tant per a calefacció com per a refrescament.

Sistema de ventilació mecànica de doble flux amb recuperador de calor.

Sistema de control domòtic Loxone per a la integració de la climatització, il·luminació, ventilació, persianes i monitorització de consums.

Any: 2020

Emplaçament: Matadepera, Vallès Occidental

Serveis / instal·lacions realitzades:
Projectes de instal.lacions i consultoria Passivhaus / Instal·lació de climatització, sistema de ventilació, sistema de control domòtic.