Sectors per als que treballem

nZEB Progetic

Sectors per als que treballem

Edificis residencials i terciaris

Els nostres clients formen part dels següents sectors:

Edificis residencials. Habitatges unifamiliars, plurifamiliars i complexos residencials d’estudiants i gent gran; d’obra nova i rehabilitacions o reformes.

Edificis terciaris. Edificis o plantes d’oficines, hotels i complexos d’estiueig, centres educatius, centres esportius, locals i edificis comercials, edificis corporatius; d’obra nova i rehabilitacions o reformes.

Edificis industrials. En les naus industrials treballem en tot allò que afecta a les instal·lacions en general, així com el que afecta a la millora energètica de l’envolupant.

Per a tots ells oferim els següents serveis:

 • Consultoria i certificació Passivhaus, consultoria energètica per edificis nZEB / EECN, simulació energètica amb PHPP, simulació termodinàmica i lumínica amb Design Builder, càlcul de ponts tèrmics i optimització dels detalls constructius, anàlisi i eliminació del risc de condensacions intersticials i superficials amb WUFI.
 • Enginyeria de instal·lacions: energies renovables, climatització, producció d’aigua calenta sanitària, ventilació, fontaneria, sanejament, electricitat, telecomunicacions, control i domòtica.
 • Disseny i execució de instal·lacions fotovoltaiques per a autoconsum.
 • Assessoria en hermeticitat a l’aire de l’edifici i realització del Test Blower Door.
 •  Integració de sistemes de control i domòtica.
 • Monitorització de consums per a edificis i instal·lacions.
 • Auditories energètiques amb estudi de millores i propostes tècniques
 • Llicències d’activitats
 • Certificació energètica segons Codi Tècnic de l’Edificació
 • Certificació BREEAM, LEED, VERDE.
 • Direcció tècnica en obra d’edificis Passivhaus, nZEB i per execució de instal·lacions.

Projectes sectors