Villa Eulieta

Es realitza el projecte d’instal·lacions tèrmiques, de ventilació i control per a dos habitatges unifamiliars de turisme rural.

Projecte nZEB i Passivhaus

Villa Eulieta

Descripció

Consultoria energètica d’un edifici plurifamiliar aïllat, sota compliment de l’estàndard Passivhaus, format per Planta Semi-Soterrani, Baixa +2 Plantes Pis. La consultoria Passivhaus inclou la simulació en PHPP, disseny i assessoria en materials, envolupant tèrmica, estratègies de protecció vers el sobreescalfament a l’estiu i optimització i càlcul de detalls constructius.

Any: 2016

Emplaçament: Donostia – San Sebastián

Serveis / instal·lacions realitzades:
Consultoria energètica Passivhaus