Passivescape

Es realitza el projecte d’instal·lacions tèrmiques, de ventilació i control per a dos habitatges unifamiliars de turisme rural.

Projecte Enginyeria d’instal·lacions

Passivescape

Descripció

Es realitza el projecte d’instal·lacions tèrmiques, de ventilació i control per a dos habitatges unifamiliars de turisme rural.

El projecte es dissenya amb aerotèrmia per a la producció d’ACS i la climatització (bateria d’aigua integrada al sistema de ventilació), ventilació mecànica de doble flux amb recuperació de calor i control integral d’aquestes instal·lacions amb sistema de domòtica Loxone.

Fotografia de Javier Lus Ansó

Any: 2014

Emplaçament: Íbero, Navarra

Serveis / instal·lacions realitzades:
Enginyeria d’instal·lacions