Joan Duch

Consultoria energètica i enginyeria d’instal·lacions d’un habitatge unifamiliar d’energia gairebé nul·la – NZEB, sota els principis de l’estàndard Passivhaus.

Projecte nZEB, Passivhaus i enginyeria instal·lacions

Joan Duch

Descripció

Consultoria energètica i enginyeria d’instal·lacions d’un habitatge unifamiliar d’energia gairebé nul·la – NZEB, sota els principis de l’estàndard Passivhaus.

La consultoria energètica inclou la simulació en PHPP, disseny i assessoria en materials, envolupant tèrmica i estratègies de protecció vers el sobreescalfament a l’estiu i optimització i càlcul de detalls constructius. El projecte d’instal·lacions es dissenya amb aerotèrmia per a la producció d’ACS i la climatització (terra radiant i refrescant amb fancoils), ventilació mecànica de doble flux amb recuperació de calor i control integral d’aquestes instal·lacions amb sistema de domòtica Loxone.

Any: 2018

Emplaçament: Terrassa, Vallès Occidental

Serveis / instal·lacions realitzades:
Consultoria Passivhaus, enginyeria d’instal·lacions