LILAC

Consultoria i estudi energètic per l’autopromoció de la cooperativa d’habitatge LILAC, de 20 habitatges construïts amb el sistema prefabricat d’entramat de fusta i aïllament de palla ModCell.

Projecte nZEB

LILAC

Descripció

Consultoria i estudi energètic per l’autopromoció de la cooperativa d’habitatge LILAC, de 20 habitatges construïts amb el sistema prefabricat d’entramat de fusta i aïllament de palla ModCell.

La consultoria energètica inclou les simulacions dinàmiques dels habitatges amb el software DesignBuilder (EnergyPlus) amb que es va assessorar en materials, envolupant tèrmica i estratègies de reducció de demandes energètiques. Es van estudiar les tecnologies de caldera de gas, solar tèrmica, solar fotovoltaica, geotèrmia, biomassa i sistemes híbrids solar fotovoltaic-tèrmico-bomba de calor.

Any: 2011

Emplaçament: Leeds, Regne Unit

Serveis / instal·lacions realitzades:
Consultoria energètica