Gin Distillery

Estudi d’il·luminació natural d’un habitatge unifamiliar rehabilitat, projecte guanyador del RIBA London Award 2018, de Open Practice Architecture

nZEB

Gin Distillery

Descripció

Estudi d’il·luminació natural d’un habitatge unifamiliar rehabilitat, projecte guanyador del RIBA London Award 2018, de Open Practice Architecture. L’estudi es va basar en la normativa British Standard BS 8206: 2008 “Lighting for buildigns – Part 2: Code of practice for daylighting” i la guia del BRE “Site Layout Planning for Daylight & Sunlight 2011”. Es va calcular el factor de llum diürna amb el programa de simulació Ecotect per garantir la correcta il·luminació i confort lumínic a les diferents cambres.

Any: 2017

Emplaçament: Londres, UK

Serveis / instal·lacions realitzades:
Estudi d’il·luminació natural

Video de Grand Designs