Passifscal

Consultoria Passivhaus d’un habitatge unifamiliar aïllat certificat Passivhaus Clàssic.

Passivhaus

Passifscal

Descripció

Consultoria Passivhaus d’un habitatge unifamiliar aïllat certificat Passivhaus Clàssic. L’habitatge està construït amb materials naturals i renovables, amb una estructura de entramat lleuger de fusta i aïllaments de fibra de fusta, façana ventilada de pedra de la zona. La consultoria Passivhaus inclou la simulació en PHPP, disseny i assessoria en materials, envolupant tèrmica, estratègies pasives de protecció vers el sobreescalfament a l’estiu i optimització i càlcul de detalls constructius.

Any: 2018

Emplaçament: Fiscal, Osca

Serveis / instal·lacions realitzades:
Consultoria Passivhaus